Wilt u een casus aanmelden?

Let op: alleen convenantpartners kunnen een casus aanmelden!
Aanmelden kan met onderstaand aanmeldformulier. Wij verzoeken u gebruik te maken van uw eigen beveiligde mailsysteem om het aanmeldformulier te versturen naar Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe via aanmelding@zvhd.nl

 

Instructie
Stap 1: Sla eerst het Word of PDF-document als een leeg document op.
Stap 2: Open het document vervolgens vanuit uw opgeslagen documenten.
Stap 3: Vul het document volledig in.
Stap 4: Sla dit document vervolgens weer op.
Stap 5: Verstuur het document.