Casus aanmeldenWie kan een casus aanmelden?

Alleen convenantpartners kunnen een casus aanmelden.

Hoe kan ik een casus aanmelden?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze pagina. Wij verzoeken u gebruik te maken van uw eigen beveiligde mailsysteem. Verstuur het aanmeldformulier vervolgens naar Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) via aanmelding@zvhd.nl.

Hoe kan ik de betrokkene informeren?

Als aanmelder bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkene over het feit dat u hem of haar aanmeldt bij ZVHD.

U kunt onze digitale folder voor de betrokkene downloaden (pdf, 164 kB). Liever een papieren exemplaar? Neemt u dan contact met ons op.

Twijfelt u over wel of niet informeren, bijvoorbeeld vanwege een dreigende escalatie? Dan adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen.

Instructie voor verzending formulieren

  • Stap 1: Sla eerst het Word-document op als een leeg document.
  • Stap 2: Open het document vervolgens vanuit uw opgeslagen documenten.
  • Stap 3: Vul het document volledig in.
  • Stap 4: Sla dit document vervolgens weer op (Word of PDF).
  • Stap 5: Verstuur het document.