Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis

woensdag 29 november 2017

Van handvat naar de praktijk

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is deze webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen
die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte
'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Terminologie

Partner: Organisatie die convenantpartner is en het ZVH bevoegdheid heeft verleend om namens haar de procesregie in het ZVH te organiseren.

Deelnemer: Vertegenwoordiger van een organisatie die in een specifiek geval betrokken wordt bij een casus om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Dit kan eveneens een partner zijn.