Nieuwsbrief Zorg en Veiligheid, nummer 4

dinsdag 22 januari 2019

Zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf moeten beter met elkaar verbonden worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Want we kennen ze allemaal uit onze eigen gemeentes: die kleine groep mensen die zo in de problemen is geraakt dat ze allang niet meer met één oplossing te helpen zijn. Hun problemen raken zowel de zorg als de veiligheid. Soms is het bovendien zo, dat we door een goede, tijdige inzet van zorg de veiligheid kunnen verbeteren. Maar dat lukt alleen als beide domeinen elkaar weten te vinden. Alleen samen kunnen we deze vaak ingewikkelde, ernstige zaken aanpakken.Deze nieuwsbrief heeft als doel om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen die voor u relevant zijn binnen beide domeinen. In de ledenbrief ‘Zorg en Veiligheid die u in juli ontving, heeft u kunnen lezen wat bestuurders vanuit hun rol kunnen doen. Uitgebreider komt dit aan de orde in het Handelingsperspectief.

Nieuwsbrief Zorg en Veiligheid, nummer 4