Over zorg en veiligheidshuis Drenthe

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen aan,  voor geco√∂rdineerde actie.

ZVHD bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.