Casus aanmeldenWie kan een casus aanmelden?

Alleen convenantpartners kunnen een casus aanmelden.

Hoe kan ik een casus aanmelden?

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Wij verzoeken u gebruik te maken van uw eigen beveiligde mailsysteem om het aanmeldformulier te versturen naar Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) via aanmelding@zvhd.nl.

Stap 1: Sla eerst het Word of PDF-document als een leeg document op.
Stap 2: Open het document vervolgens vanuit uw opgeslagen documenten.
Stap 3: Vul het document volledig in.
Stap 4: Sla dit document vervolgens weer op.
Stap 5: Verstuur het document.

Hoe kan ik de betrokkene informeren?

Als aanmelder bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkene over het feit dat u hem of haar aanmeldt bij ZVHD. U kunt onze digitale folder voor de betrokkene hieronder downloaden. Liever een papieren exemplaar? Neemt u dan contact met ons op. Twijfelt u over wel of niet informeren, bijvoorbeeld vanwege een dreigende escalatie? Dan adviseren wij u om eerst telefonisch contactmet ons op te nemen.

Instructie

Stap 1: Sla eerst het Word of PDF-document als een leeg document op.
Stap 2: Open het document vervolgens vanuit uw opgeslagen documenten.
Stap 3: Vul het document volledig in.
Stap 4: Sla dit document vervolgens weer op.
Stap 5: Verstuur het document.