Wanneer aanmelden?Wanneer doe ik (professional) een aanmelding?

Een casus moet voldoen aan onderstaande criteria:

  • Er is sprake van meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen.
  • Die (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden.
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen.
  • En: De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben).
  • Of: er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een keten overstijgende aanpak.

U kunt het selectie-instrument gebruiken om te kijken of u een aanmelding doet

Een casus of situatie hoeft niet aan alle kenmerken te voldoen. Het gaat erom dat u in ieder geval een vinkje kunt zetten bij één of meerdere van de genoemde problemen en daarnaast één of meerdere bij reikwijdte, samenwerking en/of aanpak.

Door steeds op 'verder' te klikken, volgt op het eind het advies.

Twijfelt u?

We denken graag mee. Ga naar de contactpagina om ons te bellen of mailen.


Het selectie-instrument