MensenhandelMensenhandel, speelt dat in Drenthe?
Jazeker, het is alleen niet voor iedereen even duidelijk wat er precies met mensenhandel bedoeld wordt. Daardoor wordt het lang niet altijd opgemerkt of herkend.

Waar moet ik dan aan denken?

De meest bekende vorm van mensenhandel is gedwongen prostitutie. Vrouwen én mannen worden gedwongen om tegen betaling seks te hebben. Het geld wat ze verdienen moeten ze afstaan aan een pooier.

Een andere veel voorkomende vorm van mensenhandel gaat over mensen die onder slechte omstandigheden worden gedwongen te werken. Het geld dat ze verdienen moeten ze grotendeels afstaan onder het mom van huisvestingskosten of bemiddelingskosten.

Maar ook de jongere die drugs dealt en steeds zijn “verdiende” geld moet afstaan aan een grotere crimineel, kan slachtoffer van mensenhandel zijn.

Wat zijn de eigenschappen van mensenhandel?

Eenvoudig omschreven kent mensenhandel de volgende eigenschappen:

  1. Het werven, vervoeren, huisvesten van een persoon,
  2. met gebruik van geweld, dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik makend van een kwetsbare positie,
  3. met als doel het afnemen van de inkomsten van iemand of het niet of te weinig uitbetalen van de inkomsten (uitbuiting).

De kans dat u als professional, werkzaam in de zorg of bij een gemeente, in aanraking komt met een slachtoffer van mensenhandel is dan ook groot. De kans dat u dat ziet en herkent is een stuk minder groot.


Vragen of interesse in voorlichting?

Heeft u vragen of is er binnen uw organisatie interesse in een praktische voorlichting over mensenhandel? Neem dan contact op met de ketenregisseur van Zorg– en Veiligheidshuis Drenthe via [email protected] of bel 088-2460264.

Wilt u een casus mensenhandel aanmelden?

Behoort uw organisatie tot één van de convenantpartners van Zorg– en Veiligheidshuis Drenthe? Dan kunt u een casus rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier.