Wat doen wij?Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan domein overstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is het netwerksamenwerkingsverband waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen.

Onder leiding van een procesregisseur wordt met aandacht en zorg informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Binnen een persoonsgerichte aanpak, die aansluit bij de levensloop van de persoon, worden concrete acties en interventies ingezet om ernstige overlast en crimineel gedrag te voorkomen of te beperken.