JaarverslagIn dit jaarverslag kijken we terug op 2020, een bijzonder jaar. Covid-19 beïnvloedde ons allen. Het leek voorheen ondenkbaar om zonder fysieke overleggen te kunnen samenwerken bij complexe casuïstiek. Toch bleek dat met de juiste technologie mogelijk te zijn en was dit soms zelfs efficiënter.

Bijvoorbeeld als er sprake was van casuïstiek met veiligheidsrisico’s in meerdere regio’s. Tegelijkertijd nam de werkdruk vaak toe, door de combinatie van werk en privé tijdens het vele thuiswerken. Grote complimenten voor het team van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) en de vele professionals vanuit de samenwerkende organisaties. Jullie inzet maakt het verschil in Drenthe.

Ook in 2020 was de casuïstiek uitdagend en minstens zo complex als voorheen. De veelal kwetsbare en risicovolle doelgroep van ZVHD stond soms onder extra druk, bijvoorbeeld door het wegvallen van bepaalde activiteiten of structuren. Desondanks zijn er mooie inhoudelijke resultaten bereikt. Dit jaarverslag is daarvan een beknopte weergave.

Als ketenpartners en Drentse gemeenten hebben we in 2020 ingezet op een bewustwordingstraject ten behoeve van de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke strategie. Een extern adviseur, gefaciliteerd door de VNG, heeft de belangen, knelpunten en wensen bij alle convenantpartners opgehaald. Dit heeft een rapport opgeleverd met een aantal zeer relevante aanbevelingen, die we herkennen en erkennen. Het nut en de noodzaak van ZVHD onderschrijven we allemaal. Echter, hoe we hierin willen, moeten en kunnen opereren verschilt per partner. In 2021 zullen de aanbevelingen uit het rapport leiden tot voorstellen voor een verbeterde samenwerking van ons als samenwerkingsverband. Dit alles om effectief te werken aan het stabiliseren van complexe en risicovolle casuïstiek.